Jumat, 21 Maret 2014

Surat Permohonan Ijin Ruangan

Medan, 23 Oktober 2013
No                   : 01/Pengurus K3M ROBOTIKA/K3M FT USU/XI/2013
Lamp.              : -
Perihal             : Permohonan Ijin Penggunaan Ruangan Pelatihan

Kepada Yth.
Ketua Departemen Teknik Elektro USU
Di Medan

Dengan hormat,
            Sehubungan dengan akan diadakannya pelatihan K3M Robotika FT USU tahun 2013/2014, maka dengan ini kami sebagai Kepengurusan K3M Robotika FT USU Periode Tahun 2013-2014 bermaksud mengajukan permohonan ijin peminjaman ruangan untuk pelaksanaan pelatihan tersebut.
            Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama bapak kami ucapkan terima kasih.


Hormat kami,
Kepengurusan K3M Robotika
                       

LEMBAR PENGESAHAN

                        Sekretaris                                                               Ketua UmumMuhammad Roso Sutrisno                                         Royansyah Putra Ginting
NIM. 120402062                                                           NIM. 120402056
                                                 
Mengetahui,
                  Ketua Departemen                                                           Pembina         Ir. Surya Tarmizi Kasim, M.Si.                                 Rahmad Fauzi, S.T.,M.T.
         NIP.                                                                             NIP.                Pembantu Dekan III FT-USUDr.Ir.Ahmad Perwira Mulia, M.Sc.
                     NIP. 


0 komentar:

Posting Komentar